Universala Esperanto-Asocio (UEA) - UNESCO (Unesko) - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры - منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة - منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة - Linguistic Rights | Droits linguistiques | Lingvaj rajtoj | Diritti linguistici  Bonvenon
en la retejo de la
Agado por Lingvaj Rajtoj
en la mondo.


Informado,
diskuto, intervenoj
pri
Lingvaj Homaj Rajtoj:

www.linguistic-rights.org

Digno kaj justeco por ĉiu el ni

Dignidad y justicia para todas y todos

Dignité et justice pour nous tous

Dignity and justice for all of us


Lingvaj Rajtoj - Derechos Lingüísticos - الحقوق اللغوية - Droits Linguistiques - ЯЗЫКОВЫЕ ПРАВА - Linguistic Rights - 语言权 - 언어권리

UNESCO (Unesko)
Organizaĵo de la Unuiĝintaj Nacioj por Edukado, Scienco, kaj KulturoMonda Tago de Instruistoj (MTI), 5-a de oktobro 2015:
kapabligi instruistojn por konstrui daŭripovajn sociojn.

Monda Tago de Instruistoj (MTI),
5-a de oktobro 2015:
kapabligi instruistojn por konstrui daŭripovajn sociojn.


En 1994 Unesko deklaris la 5-an de oktobro la Monda Tago de Instruistoj. Per tio ĝi celebris la grandan paŝon faritan favore al instruistoj la 5-an de oktobro 1966. Tiam speciala interregistara konferenco organizita de Unesko en Parizo adoptis la Unesko/ILO Rekomendojn pri la statuso de instruistoj, kunlabore kun la Internacia Labor-Oficejo (ILO).

Tiuj rekomendoj difinas la rajtojn kaj respondecojn de instruistoj, samkiel internaciajn normojn pri iliaj pretigo kaj plua edukado, varbado, dungado, kondiĉoj de instruado kaj plulernado.

Tiu dokumento inkluzivas diversajn gvidliniojn pri la partopreno de instruistoj en edukaj decidoj tra konsultado kaj intertraktado kun decidantoj.

La Rekomendoj estas grava kolekto de gvidlinioj por elstarigi kaj subteni la statuson de instruistoj favore al kvalita edukado.

La Monda Tago de Instruistoj (MTI) estas natura kompletigo de la tutjara laboro de Unesko kaj ĝiaj partneroj subtene al instruistoj, certigante ke tiu profesio, tiom esenca por la sana funkciado de la socio, mem estas en bona stato. La situacio de instruistoj estas indikilo pri la sano de la socio.

Monda Tago de Instruistoj,
2015 oktobro 5

Stefano Keller, Universala Esperanto-Asocio (UEA), legas


La tekston de Unesko en Esperanton tradukis kaj laŭtlegas:
Stefano Keller, Estrarano de UEA

( Rekta mallonga ligo al la sonregistraĵo: http://goo.gl/QF0llB )

Esperanto-instruistoj ludas gravan rolon en la edukado de personoj el ĉiuj aĝ-grupoj tutmonde:
instruante la interetnan lingvon, Esperanton,
ili disvastigas ne nur la neŭtralan, justan komunikilon,
sed ankaŭ klerigas pri interpopola konduto.
Tial gravas nia partopreno en tiu laboro.
Por esperantistoj la Monda Tago de Instruistoj estu
ne nur la 5-a de oktobro, sed ĉiu nia kursotago!
La teksto kaj ligoj en: PDFVizitu la retpaĝon de MTI (angle, france, hispane) kaj publikigu informon, foton, videon pri via evento, rilata al tiu festotago: www.worldteachersday.org

- La Unesko/ILO Rekomendoj: angle (en) | france (fr) | hispane (es)

- Rezolucio de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, ILEI,
okaze de la Monda Tago de Instruistoj (5a de oktobro 2013): eo | ro | en | de | fi | hu | ru | nl | fr
(http://goo.gl/jQ1Wmw)

- Retejo de Edukado Internacia : Education International - L'Internationale de l'Education - La Internacional de la Educación - Die Bildungsinternationale - Интернационале Образования - معلومات باللغة العربية - www.ei-ie.org

- Oficiala afiŝo de la Tago: angla (en) | araba (ar) | ĉina (zh) | franca (fr) | hispana (es) | rusa (ru)

  www.uea.org - www.ilei.info - www.edukado.net - www.lernu.net - www.duolingo.com  
Mesaĝo de la Ĝenerala Direktoro de Unesko, Irina Bokova,
okaze de la
Monda Tago de Kultura Diverseco por dialogo kaj evoluo,
21a de majo 2015


Antaŭ 70 jaroj la fondintoj de Unesko esprimis simplan konvinkon: la reciproka nekompreno kaŭzas malfidon kaj miskomprenojn inter la popoloj, la strebo al paco alvokas pri la fortigo de reciprokaj konoj inter kulturoj kaj popoloj, por pli bona interkompreniĝo.

La kultura diverseco estas nia komuna havaĵo kaj la plej granda ŝanco de la homaro. Ĝi ebligas renoviĝon kaj dinamismon, ĝi estas la motoro de novigo kaj evoluo. Ĝi estas invito al dialogo, al malkovro kaj kunlaboro. En tiom diverseca mondo la detruo de kulturoj estas krimo, kaj la uniformeco estas senelirejo: ni devas strebi al samtempa plifortigo kaj de la diverseco, kiu nin riĉigas, kaj de la homaj rajtoj, kiuj nin kunigas.

Tiu ĉi nedisigebla ligo inter la kultura diverseco kaj la homaj rajtoj estis rememorigita kun emfazo per la adopto en 2001 - ĵus post la detruo de la Budho-statuoj de Bamiyan en Afganio - de la Universala Deklaracio de Unesko pri Kultura Diverseco. Tiu teksto estas vojmontrilo por kunvivado en nia tutmondiĝanta epoko. Ĝi rekonfirmas la fakton, ke la respekto de la kultura diverseco kaj la respekto de la homaj rajtoj estas nedisigeblaj.

Hodiaŭ ankoraŭ, la kultura diverseco estas atakata de ekstremistoj, kiuj neniigas la kulturan havaĵon kaj persekutas la minoritatojn. Ĉi tiuj krimoj plifortigas nian konvinkiĝon pri la fakto, ke la malamikoj de la homa digno ĉiam volos detrui la kulturan diversecon, ĉar ĝi estas simbolo de la penslibereco kaj de la senfina homa krea kapablo. Tiun ĉi ligon ni devas defendi. Reage al ĉiuj tiuj, kiuj volas malpermesi la diversecon kaj la plurecon de ideoj, opinioj kaj kredoj, ni devas protekti la liberecon per la riĉeco de niaj kulturoj kaj per niaj kreaĵoj.

Tio ĉi estas la signifo de ĉi tiu Monda Tago de Kultura Diverseco por dialogo kaj evoluo. Ĝi estas okazo manifestigi la krean kapablon de niaj diversaj lingvoj, kutimoj - kaj agi tiel, ke tiuj diversecoj riĉigu, fortigu nin, anstataŭ nin dividi. La vortoj de la Konstitucio de Unesko, redaktita antaŭ 70 jaroj, ne maljuniĝis: dialogo povas forigi ĉiun miskomprenon kaj malfermas senfinajn eblojn de vojoj al paco kaj evoluo.

Irina Bokova


Esperanta traduko: Stefano Keller, Universala Esperanto-Asocio (UEA)

Mesaĝo de la Ĝenerala Direktoro de Unesko, Irina Bokova,
okaze de la Monda Tago de Kultura Diverseco por dialogo kaj evoluo,
21a de majo 2015

Irina Bokova, Director-General of UNESCO


En Esperanton tradukis kaj laŭtlegas Stefano Keller, Estrarano de UEA

ar | araba | العربية (UNESCO)
رسالة من السيدة إيرينا بوكوفا،
المديرة العامة لليونسكو
بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل لحوار والتنمية
٢١ أي ار/مايو ٢٠١٥

en | angla | English (UNESCO)
Message from Ms Irina Bokova, Director-General of UNESCO, on the occasion of World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development - 21 May 2015
eo | Esperanto | Internacia Lingvo (UEA)
Mesaĝo de la Ĝenerala Direktoro de Unesko, Irina Bokova, okaze de la Monda Tago de Kultura Diverseco por dialogo kaj evoluo - 21 majo 2015
es | hispana | Español (UNESCO)
Mensaje de la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, con motivo del Día Mundial e la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, 21 de mayo de 2015
fr | franca | Français (UNESCO)
Message de la Directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, à l'occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement - 21 mai 2015
ru | rusa | Русский (UNESCO)
Послание Генерального директора ЮНЕСКО г-жи Ирины Боковой по случаю Всемирного дня культурного разнообразия во имя диалога и развития - 21 мая 2015 г.
sk | slovaka | Slovenčina (UEA)
Odkaz Iriny Bokovej, generálnej riaditeľky UNESCO pri príležitosti Svetového dňa kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj - 21. mája 2015
tr | turka | Türkçe (UEA)
UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova'nın, 21 Mayıs 2015 tarihli "Dialog ve Gelişme için Kultür Farklılaşması Dünya Günü" dolayısı ile yayınladığı mesaj.
zh | ĉina | 中文 (UNESCO)
联合国教科文组织总干事伊琳娜·博科娃 “世界文化多样性促进对话和发展日”致辞 - 2015年5月21日
(via lingvo)
. . . . . .

 

World Education Forum 2015
19-22 May 2015, Incheon, Republic of Korea
Equitable and inclusive quality education and lifelong learning for all by 2030.
Transforming lives through education.
(with the participation of the Universal Esperanto Association, UEA)
Forum mondial sur l'éducation 2015
19-22 mai 2015, Incheon, République de Corée
Assurer une éducation équitable, inclusive et de qualité et un apprentissage
tout au long de la vie pour tous, d'ici à 2030.
Transformer les vies grâce à l'éducation
(avec la participation de l'Association Universelle d'Espéranto, UEA)
Foro Mundial sobre la Educación 2015
19-22 de mayo de 2015, Incheon, República de Corea
Educación de calidad, equitativa e inclusiva así como un aprendizaje
durante toda la vida para todos en 2030.
Transformar vidas mediante la educación

المنتدى العالمي للتربية 2015
19-22 أيار/مايو 2015، إنشون، جمهورية كوريا
التعليم الجيد المنصف والشامل والتعلُّم مدى الحياة للجميع بحلول عام 2030.
تغيير الحياة بفضل التعليم


2015 세계교육포럼
2015년 5월 19일 - 22일, 대한민국 인천
2030년까지 모두를 위한 평등하고 포괄적인 양질의 교육과 평생학습을 보장
교육을 통한 삶의 변화


[en|English]: Address by Irina Bokova, Director-General of UNESCO, on the occasion of the World Education Forum 2015, Incheon, Republic of Korea, 19-05-2015 (in English 0 - 9min35sec, in French 9min35sec - 14min), with the introduction of Monique Fouilhoux, Chairperson of the Global Campaign for Education (GCE)

Irina Bokova, Director-General of UNESCO

[fr|français]: Discours de la Directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, à l'occasion du Forum mondial sur l'éducation 2015, Incheon, République de Corée, le 19 mai 2015 (en anglais 0 - 9min35sec, en français 9min35sec - 14min), avec l'introduction de Monique Fouilhoux, présidente du Conseil d'administration de la Campagne mondiale pour l'éducation (CME/GCE)


-->

[en|English]: Address by Kailash Satyarthi, 2014 Nobel Peace Prize Laureate, on the occasion of the World Education Forum 2015, Incheon, Republic of Korea, 19-05-2015 (in English), with the introduction of Monique Fouilhoux, Chairperson of the Global Campaign for Education (GCE)

Kailash Satyarthi, 2014 Nobel Peace Prize Laureate


[eo|Esperanto]:
Komuniko pri la evento (Stefano Keller, Universala Esperanto-Asocio, UEA).UNESCO - World Education Forum 19-21 May: Livestream (event website).
WEF2015 - NGO FORUM videos:

[es | Español] - Foro Mundial sobre la Educación 2015. Declaración del Foro ONG 2015:
HACIA EL DERECHO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA, INCLUSIVA Y DE CALIDAD Y EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE TODA LA VIDA DESPUÉS DE 2015. PDF está disponible aquí o aquí.


[fr | Français] - Forum mondial sur l'éducation 2015. Déclaration du Forum des ONG 2015:
VERS UN DROIT À UNE ÉDUCATION PUBLIQUE, INCLUSIVE ET DE QUALITÉ ET UN APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE APRÈS 2015 - télécharger le PDF ici ou ici.
[en | English] - World Education Forum 2015. 2015 NGO Forum Declaration:
TOWARDS THE RIGHT TO INCLUSIVE QUALITY PUBLIC EDUCATION AND LIFELONG LEARNING BEYOND 2015. Download the PDF here or here.


13-a de februaro 2015 : Monda Tago de la Radio
Mesaĝo de Unesko


Video el la retejo de Esperanto-TV (ETV)

Irina Bokova, Ĝenerala Direktoro

En 2015 la Monda Tago de la Radio estas dediĉita al la junularo. La malpli ol 30-jaruloj estas pli ol la duono de la homaro, tamen ili estas signife ekskluditaj de la decidoj sociaj, ekonomiaj aŭ demokratiaj, kiuj koncernas ilin.

Junuloj ne sufiĉe ĉeestas en la amaskomunikiloj, kaj ekzistas tre malmultaj elsendoj produktitaj, redaktitaj aŭ dissenditaj fare de junuloj. Tiu amaskomunikila ekskludo pluvivigas la stereotipojn kaj kreas malegalecojn. La junuloj ja aktivas kiel civitanaj ĵurnalistoj, memstaraj ĵurnalistoj kaj multe da grandaj amaskomunikiloj dependas de ilia laboro, sed ni devas fari pli.

Donante la paroleblon al la junularo, ni povas liberigi konsiderindan energion necesa por la renovigo, evoluigo de la socio. Subtenante la junulojn per edukado, formado de ĵurnalistoj, pri la traktado de temoj, ni povus konstrui socion pli inkluzivan pli prosperan.

Ĉiutage la radio helpas ŝanĝi niajn rigardojn al la mondo kaj pensojn kaj povas ankaŭ helpi nin ŝanĝi la mondon.

Ĉi tio estas la mesaĝo de Unesko okaze de tiu ĉi Tago de la Radio, kaj mi alvokas ĉiujn tiujn, kiuj aŭskultas min, diskonigu ĝin ĉie!

Esperanto-versio: Stefano Keller, Estrarano de UEA


mp3: Stefano Keller laŭtlegas en esperanto la mesaĝon de Unesko/Irina Bokova, okaze de la Monda Tago de la Radio, 13-a de februaro 2015. Mallonga adreso: http://goo.gl/wWBZKI
pdf: 13-a de februaro 2015: Monda Tago de la Radio. Mesaĝo de Unesko, prezentita de s-ino Irina Bokova, Ĝenerala Direktoro. Mallonga adreso: http://goo.gl/G4L55h
Word: 13-a de februaro 2015: Monda Tago de la Radio. Mesaĝo de Unesko, prezentita de s-ino Irina Bokova, Ĝenerala Direktoro. Mallonga adreso: http://goo.gl/nRAsmf

UNESCO: www.diamundialradio.org

www.uea.org | www.esperanto.net | www.lernu.net | www.lingvo.info | www.linguistic-rights.org
www.muzaiko.info | www.esperantotv.net

Mesaĝo de s-ino Irina BOKOVA, Ĝenerala Direktoro de UNESKO (UNESCO),
Organizaĵo de la Unuiĝintaj Nacioj por Edukado, Scienco kaj Kulturo,
okaze de la
96a Universala Kongreso de Esperanto, Kopenhago, 23a de julio 2011


Message from Irina Bokova, Director General of UNESCO, on the occasion of the 96th World Esperanto Congress, Copenhagen, 23 July 2011

eo Mesaĝo de s-ino Irina BOKOVA, Ĝenerala Direktoro de UNESKO,
Organizaĵo de la Unuiĝintaj Nacioj por Edukado, Scienco kaj Kulturo, UNESCO (UNESKO)
okaze de la
96a Universala Kongreso de Esperanto, Kopenhago, 23a de julio 2011
Esperanto

..   .. (..)

bn 96তম ওয়ার্ল্ড এসপেরান্তো কংগ্রেস-এর উদ্দেশ্যে ইউনেসকোর ডিরেক্টর জেনারেল আইরিনা বোকোভার বার্তা কোপেনহাগেন, 23 জুলাই, 2011 (bengala)

da Meddelelse fra Irina Bokova, Generaldirektør for UNESCO i anledning af den 96. Verdens-Esperantokongres København, 23. juli 2011 Dansk (dana)

de Grußbotschaft von Irina Bokova, Generaldirektorin der UNESCO, anlässlich des 96. Esperanto-Weltkongresses in Kopenhagen, 23. Juli 2011 Deutsch (germana)

en Message from Ms Irina BOKOVA, Director-General of UNESCO,
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
on the occasion of the
96th World Esperanto Congress Copenhagen, 23 July 2011
English (angla)
originalo

fr Message de Mme Irina BOKOVA, Directrice générale de l'UNESCO,
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
à l'occasion du
96e Congrès mondial d'espéranto, Copenhague, le 23 juillet 2011
français (franca)

ga Teachtaireacht ó Irina Bokova, Ard-Stiúrthóir UNESCO ar ócáid an 96ú Comhdháil Dhomhanda Esperanto, Cóbanhávan, 23 Iúil 2011 Gaeilge (irlanda)

hu Magyar (hungara)

it Messaggio di Irina Bokova, Direttore Generale dell'UNESCO in occasione del 96° Congresso universale di Esperanto Copenhagen, 23 luglio 2011 Italiano (itala)

nl Bericht van Irina Bokova, Algemeen Directeur van UNESCO,
ter gelegenheid van het 96-ste Wereld-Esperantocongres,
Kopenhagen, 23 juli 2011
Nederlands (nederlanda)

pt Mensagem de Irina Bokova, Diretora-Geral da UNESCO por ocasião do
96º Congresso Mundial de Esperanto Copenhague, 23 de julho de 2011
Português (portugala)

ru Послание Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой по случаю 96-го Всемирного конгресса эсперантистов Копенгаген, 23 июля 2011 г. по-русски (rusa)

sk Pozdravný príhovor Iriny Bokovej, generálnej riaditeľky UNESCO,
Organizácia OSN pre výchovu, vedu a kultúru
pri príležitosti
96. svetového kongesu esperanta
Slovenčina (slovaka)

zh 联合国教育、科学与文化组织 总干事 伊琳娜•博科娃 在第九十六届国际世界语大会

上 致辞 (哥本哈根,二零一一年七月二十三日)
中文 (ĉina)

..   .. (..)
UN | ONU | FN | NA | ООН | 联合国 | OSN | ENSZ | VN


الحقوق اللغوية | Беларуская | Dansk | Deutsch | English | Español | Esperanto
Français | Italiano | Magyar | Nederlands | Português | по-русски | Slovenčina
Српски | Українська | 语言权
© 2008-2016 Agado por Lingvaj Rajtoj, UEA
Reguloj pri utiligo | Privateco | Leĝe | Kontakto
traduko | informado | retejmapo